FAST PLASS / YOGAKURS


Med fast plass menes at du har din faste plass på en gitt klasse/kurs en gang pr uke. Mange synes det er fint å ha en fast avtale med seg selv, og ønsker å følge en spesiell lærer eller klasse.

Du melder deg på for en periode av gangen (som følger kalenderen mellom jul – påske – sommer – jul). Ønsker du en kortere periode; ta kontakt med oss eller velg klippekort.


BETINGELSER VED KJØP AV FAST PLASS/KURS

Påmeldingen er bindende og du forplikter deg til å betale kontingenten innen 14 dager fra påmelding, eller senest ved første oppmøte.

Manglende innbetaling er ikke å anse som avmelding.

Ta kontakt hvis du av ulike grunner har ønske om å dele opp eller utsette betalingen, så lager vi en avtale.


Avmelding er kun gyldig med legeerklæring og må skje skriftlig pr. e-post.


Vi kan dessverre ikke gi noen plassgaranti ved stor pågang!


Avlysning av kurs/timer

JA Yoga forbeholder seg retten til å avlyse yogakurs/yogaklasser ved for få påmeldte. Det vil bli gitt beskjed om avlysning minimum dagen før oppstart. Kontingenten refunderes i så fall i sin helhet.


For priser; se den enkelte kursbeskrivelse.


Se oversikt over våre klasser/kurs her.

MELD DEG PÅ

MELD DEG PÅ