Barneyoga 5-9 år

Barneyoga er yoga på barns premisser hvor vi formidler yoga gjennom lek og moro.


Yoga er en ikke-prestasjonsfokusert aktivitet hvor barna får være seg selv.

Vi veksler mellom å være i aktivitet og slappe av, og øver på yogastillinger, pust og meditasjon, akkurat som voksne, men på barnas måte. Vi ønsker ingen tilskuere når vi er på yogamatten, så vi foretrekker at foreldrene ikke er med inn. Hvis det likevel er et ønske om det, må de ta del i undervisningen på lik linje med barna.

Yoga for barn skal være lystbetont og gøy og ikke tvang. Det er viktig at barnet selv er motivert for å begynne på yoga, og at det ikke bare er et ønske fra foreldrene.


Hvilke fordeler har barn av å gjøre yoga:

     • En sterk kropp

     • God balanse

     • Økt konsentrasjon

     • Bli kjent med egen kropp

     • Finn ro og stillhet i kroppen

     • Bedre søvn

     • Ha det gøy

     • Holde seg frisk

     • Med merTirsdag kl. 18.00-19.00. Fra 29. august -5. desember (14 g.)

Instruktør:

Pris kr 2.100,- (14 g. 1 barn)

Pris kr 3.500,- (1 barn og 1 voksen på foreldreyoga)


MELD MEG PÅ